تبیین آیین نامه اجرایی نحوه انتقال تخفیفات عدم خسارت بیمه شخص ثالث در جلسه شورای مدیران روابط عمومی صنعت بیمه
تبیین آیین نامه اجرایی نحوه انتقال تخفیفات عدم خسارت بیمه شخص ثالث در جلسه شورای مدیران روابط عمومی صنعت بیمه
تبیین آیین نامه اجرایی نحوه انتقال تخفیفات عدم خسارت بیمه شخص ثالث در جلسه شورای مدیران روابط عمومی صنعت بیمه
1400/1/15

به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل بیمه مرکزی در این جلسه مدیر کل نظارت بر بیمه های غیر زندگی با بیان تاریخچه‌ای از تصویب و اصلاح قانون بیمه شخص ثالث و آیین نامه اجرایی آن راجع به انتقال تخفیفات عدم خسارت گفت: همانگونه که در آیین نامه اجرایی تبصره ماده ۶  قانون و بخشنامه های بیمه مرکزی نیز آمده است، انتقال تخفیفات عدم خسارت توسط دارنده خودرو بر خلاف قانون سابق به مالک جدید منتقل نمی شود و دارنده خودرو می تواند این تخفیفات را به وسیله جدید خود و یا به یکی از اقارب نسبی و سببی خود ( همسر، پدر ،مادر و اولاد) منتقل کند.

مدیر کل نظارت بر بیمه های غیر زندگی بیمه مرکزی اجرای این موضوع را در راستای رویکرد قانون جدید مبنی بر راننده محوری عنوان کرد و اضافه کرد؛تخفیف های عدم خسارت، بیانگر سابقه و ریسک رانندگی هر شخص است و لذا منطقا نیز نباید تخفیف عدم خسارت یک فرد کم ریسک به شخص پرریسک منتقل شود. بنابراین امکان قانون جدید که به مالک اجازه میدهد تخفیفات متعلق به خود را برای مدت نامحدود ذخیره کند باعث خواهد شد حق بیمه هر مالک خودرو بر اساس سابقه بیمه ای و تخفیفات عدم خسارت خود او محاسبه و دریافت شود که این امر باعث کنترل بهتر ریسک رانندگان و در نتیجه مي تواند حتی باعث کاهش حق بیمه گردد.از اینرو در صورت اطلاع مردم از این مزایا با استقبال دارندگان خودروها بویژه افراد کم ریسک مواجه خواهد شد.

عباس خسروجردی در بخش دیگری از سخنان خود از تاکید مجددبر ارائه برخی از مشخصات رانندگان در هنگام صدور بیمه نامه در راستای راننده محور بودن بیمه شخص ثالث به عنوان یکی دیگر از بخشنامه های بیمه مرکزی یاد کرد و گفت ؛ در این مرحله این مشخصات برای حداقل یک راننده به ازای هر خودرو اخذ می شود و شامل موتورسیکلت ها نمی شود. این موضوع هم در راستای تهیه زیر ساخت های لازم جهت صدور و تعیین حق بیمه براساس ویژگی های راننده (راننده محوری) انجام می شود و لذا شایعاتی که در فضای مجازی در خصوص اینکه این موضوع بر نحوه پرداخت خسارت تاثیر گذار است؛کاملا بی ربط و کذب بوده و خسارت مطابق قانون و کمافی السابق قابل پرداخت است.

در ادامه این جلسه مدیران روابط عمومی شرکت های بیمه باطرح پرسش های مرتبط در جریان آخرین تغییرات قانون قرار گرفتند .

در این بخش با اشاره به این نکته که برای تهیه بیمه شخص ثالث نیازی به تهیه الحاقیه با تبادل وجه نیست گفت : انتظار این است که تعامل بیشتر و بهتری بین بخش های فنی و روابط عمومی های صنعت بیمه کشور برقرار شود تا چالش های بین بیمه گذاران و بیمه گران کمتر شود.

 
تبیین آیین نامه اجرایی نحوه انتقال تخفیفات عدم خسارت بیمه شخص ثالث در جلسه شورای مدیران روابط عمومی صنعت بیمه