خدمات بیمه ای
خدمات بیمه پاسارگاد
بیمه شخص ثالث
بیمه شخص ثالث بر اساس قانون مصوب، جبران مسئولیت مدنی همه خسارات مالی و جانی (دیه) ایجاد شده از طرف راننده مقصر برای شخص ثالث و دیه سرنشین خودرو و حتی راننده مقصر را جبران می کند.
بیمه شخص ثالث
بیمه بدنه پاسارگاد
شخص بیمه‌گذار می‌تواند با پرداخت مبلغ مشخصی به عنوان حق‌بیمه به شرکت بیمه، وسیله‌نقلیه خود را در برابر خطراتی که ممکن است برای خودرو به وجود بیاید، بیمه کند.
بیمه بدنه پاسارگاد
بیمه آتش سوزی پاسارگاد
قرارداد بیمه آتش سوزی، توافقی است بین بیمه گذار از یکسو و بیمه گر از سوی دیگر که بر اساس آن بیمه گر متعهد می‌گردد در قبال دریافت حق بیمه، خسارت وارد به مورد بیمه ( اموال بیمه شده ) را در صورت وقوع خطرات بیمه شده ، که منجر به وارد آمدن خسارت به مورد بیمه شود ، در حدود تعهدات خود ( سرمایه مورد بیمه ) و برای دوره زمانی معین جبران نماید .
بیمه آتش سوزی پاسارگاد
بیمه عمر پاسارگاد
بیمه عمر پاسارگاد یا به عبارت دیگر بیمه عمر و تامین آتیه پاسارگاد جدیدترین نسل از بیمه زندگی است که بهترین شرایط بیمه عمر مزایای بیمه عمر و پوشش های بیمه عمر به همراه پرداخت سود بیمه عمر در آینده را ارائه میکند
بیمه عمر پاسارگاد
بیمه مسافرتی پاسارگاد
بیمه پاسارگاد توانست به سرعت با ارایه انواع مختلف بیمه‌نامه جای خود را در صنعت بیمه باز کند. هم اکنون همه افراد می‌توانند خدمات بیمه پاسارگاد را در قالب انواع بیمه‌های تجاری دریافت کنند. آنچه در ادامه می‌توانید انواع رشته‌های بیمه‌ای است که در بیمه پاسارگاد ارایه می‌شود.
بیمه مسافرتی پاسارگاد