خدمات
خدمات شرکت بهین پوشش آتیه پاسارگاد

بیمه  سازوکاری است که طی آن یک بیمه‌گر، بنا به ملاحظاتی تعهد می‌کند که زیان احتمالی یک بیمه‌گذار را در صورت وقوع یک حادثه در یک دوره زمانی خاص، جبران نماید یا خدمات مشخصی را به وی ارائه دهد؛ بنابراین، بیمه یکی از روش‌های مقابله با ریسک است.

طی یک قرارداد بیمه، ریسک مشخصی از یک طرف قرارداد (که بیمه‌گذار نامیده می‌شود) به طرف دیگر (که بیمه‌گر نامیده می‌شود) منتقل می‌گردد. بنا به تعریف، بیمه‌گر شخصی حقوقی است که در مقابل دریافت حق بیمه از بیمه‌گذار، جبران خسارت یا پرداخت مبلغ مشخصی را در صورت بروز حادثه تعهد می‌کند. در مقابل، بیمه‌گذار شخصی حقیقی یا حقوقی است که با پرداخت حق بیمه، جان، مال یا مسوولیت خود یا دیگری را تحت پوشش بیمه قرار می‌دهد..

بیمه های اشخاص
 • کارشناس ارشد صنعت بیمه با اشاره به دسته بندی بیمه های اشخاص گفت: در یک تقسیم بندی بیمه ها‌ی اشخاص دارای سه گروه کلی هستند:
  ۱- بیمه‌های درمان
  رئوف اصلی افزود: در این گروه بیمه، بیمه‌گر متعهد می‌شود که کلیه هزینه‌های درمانی و بیمارستانی هریک از بیمه‌شدگان که براساس شرایط قرارداد و با رعایت فرانشیز توافق شده قابل پرداخت است را جبران نماید.

  او تصریح کرد: به طورکلی تعهدات بیمه‌گر شامل هزینه‌های ویزیت پزشک، جراحی، پانسمان، انواع آزمایش‌های پزشکی، مخارج بیهوشی، هزینه‌های اتاق عمل و جابجایی به بیمارستان، هزینه‌های دارو، دندانپزشکی، دندان مصنوعی، زایمان و هر چیز دیگری است که بیمه‌گر براساس شرایط قرارداد خود را ملزم به پرداخت آن کرده‌است.

  کارشناس ارشد صنعت بیمه گفت: بیمه‌های درمان نیز دارای چند زیر مجموعه به شرح زیر هستند:

  - بیمه درمان گروهی تمام درمان و درمان تکمیلی

  رئوف اصلی افزود: در این زیر رشته بیمه‌ای، شرکت‌های بیمه تجاری یا بیمه‌گر اول بیمه‌شدگان بوده و هزینه درمان او را کامل جبران می نماید؛ بر اساس این قرارداد‌ها هزینه‌های درمان با توجه به مندرجات قرارداد توسط بیمه‌گر جبران می‌شود و یا بر اساس قرارداد مازاد تعهدات بیمه گر اول جبران می‌گردد.

  - بیمه درمان مسافرت به خارج از کشور

  او تصریح کرد: این بیمه‌نامه اشخاصی که قصد مسافرت به خارج از کشور را دارند تحت پوشش بیمه قرار می‌دهد و اعتبار آن در خارج از کشور است؛ کلیه خدمات موضوع این بیمه‌نامه با توجه به قرارداد فی مابین، مطابق با شرایط عمومی توسط شبکه بین‌المللی شرکت کمک رسانی آکسا و یا مفری تضمین و ارائه می‌گردد و همچنین خسارت‌های وارده در محل و به ارز قابل پرداخت است.

  بیمه اشخاص چیست و درباره بیمه‌های اشخاص چه می‌دانید؟

  - بیمه درمان مسافران خارجی به داخل کشور (irha)

  معاون فنی شعبه ممتاز بیمه ایران در خراسان رضوی گفت: بر اساس این بیمه تمامی اتباع خارجی و ساکنین خارج از کشور که قصد مسافرت به ایران را دارند با این بیمه، تحت پوشش قرار گرفته و از مزایای آن استفاده خواهند نمود.
  ۲- بیمه‌های عمر
  رئف اصلی افزود: بیمه عمر از دیدگاه حقوقی، قراردادی است که به موجب آن بیمه‌گر در مقابل دریافت حق‌بیمه از بیمه‌گذار متعهد می‌شود که در صورت فوت و یا حیات بیمه‌شده در زمان معینی مبلغی به عنوان سرمایه و یا مستمری به استفاده‌کننده (بیمه‌گذار یا شخص ثالث) تعیین شده از طرف او و یا وراث قانونی بپردازد.

  او تصریح کرد: خطر فوت در بیمه‌های عمر، به هر علت و شامل انواع بیماری‌ها و حوادث می‌باشد و فقط هزینه‌های جنگ و خودکشی از آن مستثنی شده و تنها تحت ضوابط خاصی تحت پوشش قرار می‌گیرند.

  بیشتر بخوانید:بیمه چیست و چرا باید از آن استفاده کنیم؟

  معاون فنی شعبه ممتاز بیمه ایران در خراسان رضوی گفت: هدف اساسی بیمه‌های عمر ایجاد و جمع آوری ذخایر مالی، سرمایه‌گذاری، کسب سود حاصله از سرمایه‌گذاری و نهایتاً ایفای تعهدات شرکت بیمه‌گر در قبال استفاده‌کنندگان می‌باشد.

  رئوف اصلی افزود: در بیمه‌های عمر، بیمه‌گذار با پرداخت حق بیمه معینی "به صورت ماهیانه، سالیانه یا یکجا" ، مبلغ معینی را پس از پایان مدت بیمه‌نامه دریافت خواهد کرد و در صورت فوت بیمه شده در طول مدت قرارداد، مبلغ مقرر به استفاده کنندگان تعلق می‌گیرد.

  او تصریح کرد: بیمه‌های عمر دارای چند زیر رشته به شرح زیر هستند:

  - بیمه عمر مانده بدهکار

  معاون فنی شعبه ممتاز بیمه ایران در خراسان رضوی گفت: افرادی که از موسسات اعتباری یا بانک‌ها وام دریافت می کنند، چنانچه در طول مدت وام فوت کنند، پرداخت اقساط وام از سوی بازماندگان آن‌ها مشکل و یا غیرممکن خواهد بود؛ وام‌گیرنده می‌تواند با خرید بیمه عمر مانده‌بدهکار برای خود، این مشکل را برطرف سازد.

  بیمه اشخاص چیست و درباره بیمه‌های اشخاص چه می‌دانید؟

  رئوف اصلی افزود: در این نوع بیمه، هرگاه وام‌گیرنده (بیمه‌گذار) درطول مدت وام فوت کند، بیمه‌گر بقیه بدهی او را از تاریخ فوت تا پایان مدت وام، یک جا در وجه وام‌دهنده و یا استفاده‌کنندگانی که در بیمه‌نامه ذکر شده‌اند پرداخت می‌کند؛ درنتیجه بازماندگان او دینی در قبال موسسه وام‌دهنده نداشته و وثیقه مورد رهن بعد از فوت بیمه شده آزاد خواهد شد.

  - بیمه عمر زمانی

  او تصریح کرد: در این نوع بیمه چنانچه بیمه‌شده در خلال مدت بیمه فوت کند و حق‌بیمه‌ها تا تاریح فوت پرداخت شده باشد، سرمایه مندرج در بیمه‌نامه به استفاده‌کننده پرداخت خواهد شد ولی اگر بیمه‌شده در پایان مدت در قید حیات باشد، بیمه‌گر تعهدی نخواهد داشت و حق بیمه‌ها قابل برگشت نیست. امتیاز این بیمه ناچیز بودن حق بیمه آن است؛ در بیمه‌های عمر زمانی انفرادی سن شخص بیمه‌شده به‌اضافه مدت بیمه نباید از ۷۰ سال تجاوز نماید.

  - بیمه تمام عمر

  معاون فنی شعبه ممتاز بیمه ایران در خراسان رضوی گفت: هدف در بیمه عمر اطمینان یافتن از آینده از طریق تأمین سرمایه یا مستمری برای فرد بیمه شده و یا افراد ذینفع مورد نظر او در موعد مقرر در زمان حیات و یا پس از فوت وی است؛ تعهد شرکت بیمه در این زمینه در مقابل دریافت حق بیمه است.

  بیشتر بخوانید: چگونه به یک کارآفرین تبدیل شویم؟

  رئوف اصلی افزود: بیمه گر در ازای دریافت حق بیمه، بطور مادام العمر متعهد می‌شود که اگر هر زمان و به هر علت، بیمه شده فوت کند سرمایه مندرج در بیمه نامه را با اضافه سرمایه‌ای که از محل مشارکت در منافع تامین شده به استفاده کننده بپردازد.

  - بیمه عمر و پس‌انداز

  او تصریح کرد: در این بیمه چنانچه بیمه‌شده در خلال مدت بیمه فوت نماید، در صورتی که حق بیمه‌ها تا تاریخ فوت پرداخت شده باشد، سرمایه مندرج در بیمه‌نامه به‌اضافه سرمایه‌ای که ممکن است تا تاریخ فوت از محل مشارکت در منافع تامین شده باشد، به ذینفع پرداخت شده و چنانچه این بیمه‌نامه تا پایان مدت ادامه یابد، سرمایه مندرج در بیمه‌نامه به‌اضافه سرمایه اضافی که ممکن است از محل مشارکت در منافع تامین شده باشد به ذینفع پرداخت می‌شود.

  بیمه اشخاص چیست و درباره بیمه‌های اشخاص چه می‌دانید؟

  - بیمه عمر گروهی

  معاون فنی شعبه ممتاز بیمه ایران در خراسان رضوی گفت: بیمه عمر گروهی بیمه‌نامه‌ای است که به موجب آن بیمه‌گر متعهد می‌شود در صورت فوت یا حیات بیمه‌شده، سرمایه‌ای را به صورت یک جا به ذینفع یا استفاده‌کننده که در بیمه‌نامه قید گردیده است پرداخت نماید؛ در این نوع بیمه‌نامه بیمه‌گذار برای بیمه‌نمودن کارکنان خود اقدام می‌نماید.

  - بیمه تمام عمر گروهی

  رئوف اصلی افزود: هدف در بیمه عمر اطمینان یافتن از آینده از طریق تأمین سرمایه یا مستمری برای فرد بیمه شده و یا افراد ذینفع مورد نظر او در موعد مقرر در زمان حیات و یا پس از فوت وی است؛ تعهد شرکت بیمه در این زمینه در مقابل دریافت حق بیمه می‌باشد. بیمه گر در ازای دریافت حق بیمه، بطور مادام العمر متعهد می‌شود که اگر هر زمان و به هر علت، بیمه شده فوت کند سرمایه مندرج در بیمه نامه را با اضافه سرمایه‌ای که از محل مشارکت در منافع تامین شده به استفاده کننده بپردازد.

  - بیمه کارکنان دولت (عمر گروهی)

  او تصریح کرد: در این نوع بیمه، کارکنان دولت در مقابل فوت به هر علت به مدت یک سال بیمه می‌شوند؛ حق بیمه این بیمه بر اساس بخشنامه‌های صادره از طرف دولت تعیین می‌شود.

بیمه های اموال
 • کارشناس ارشد صنعت بیمه گفت: بیمه اموال یکی از ضروریات زندگی هر فرد دور اندیش محسوب و به چند دسته تقسیم می شود:
  ۱- بیمه‌های اتومبیل
  رئوف اصلی افزود: پوشش بیمه بدنه اتومبیل نگرانی‌های بیمه گزاران (دارندگان این وسائل) در مورد حوادثی که منجر به آسیب دیدن اتومبیل آن‌ها می‌گردد (وقتی در حوادث مقصر باشند) را کاهش می‌دهد یا از میان می‌برد. در بیمه بدنه بیمه‌گزار در مقابل پرداخت مبلغی به عنوان حق بیمه در صورت آسیب دیدن اتومبیل خود بخاطر خطرات تحت پوشش خسارت دریافت خواهد کرد.

  بیمه اموال چیست و درباره بیمه‌ اموال چه می‌دانید؟

  او تصریح کرد: شرکت بیمه تعهد می‌کند، که خسارت‌های وارده مالی به وسیله نقلیه بیمه شده و غرامت جانی (از بیمه ثالث) ناشی از حادثه را جبران نماید؛ به طور کلی گروه بیمه اتومبیل جبران‌کننده خسارت‌های ناشی از حوادث رانندگی از جمله تصادف، آتش‌سوزی وسیله نقلیه و سرقت است؛ علاوه بر موارد فوق شکست شیشه اتومبیل به تنهایی، میخ کشیدن روی ماشین، حوادث طبیعی مثل سیل و تگرگ و زلزله، نوسانات افزایش قیمت خودرو، سرقت درجای لوازم را می‌توان انتخاب کرد. بخشی از خسارت در بیمه بدنه بعنوان فرانشیز به عهده دارنده بیمه است.

  کارشناس ارشد صنعت بیمه گفت: خسارت‌هایی که در اثر حوادث اتومبیل و تصادفات متوجه اشخاص ثالث می‌شود چه در داخل خودرو و چه در بیرون آن به موجب بیمه‌نامه شخص ثالث مورد تأمین قرار می‌گیرد. بیمه شخص ثالث جنبه اجباری دارد و تابع قانون و مقررات خاص خود است.
  ۲- بیمه آتش‌سوزی اموال
  رئوف اصلی افزود: بیمه آتش‌سوزی یکی از انواع بیمه یرای منازل و ساختمان‌های تجاری، اصناف است. این بیمه خسارات مالی ناشی از آتش‌سوزی، انفجار و صاعقه را پوشش می‌دهد و خسارات جانی را پوشش نمی‌دهد؛ این بیمه علاوه بر پوشش‌های بالا زلزله، سیل، شکست شیشه، ضایعات آب و برف، ترکیدگی لوله آب، سرقت با شکست حرز و خطرات متنوع دیگری را نیز دارد که با حق بیمه اضافی ارائه می‌شود؛ این بیمه برای واحد‌های صنعتی، غیر صنعتی مثل فروشگاه‌ها و تولیدی‌های کوچک، وانبار‌ها صادر می‌شود که ارزش اموال نقش موثری در قیمت بیمه دارد.

  بیمه اموال چیست و درباره بیمه‌ اموال چه می‌دانید؟
  ۳- بیمه باربری
  او در ادامه تصریح کرد: صادرات و واردات یکی از کسب‌ و کار‌های مهم در اقتصاد ایران است. با بیمه باربری فرد می‌تواند بار و کالای خود را در برابر حوادث، تلف شدن و در بعضی موارد خسارات وارد شده به اشخاص ثالث بیمه کند؛ این پوشش بیمه‌ای برای حمل و نقل کالا در داخل و صادرات کالا به کشور‌های دیگر و همچنین واردات کالا به کشور استفاده از طریق هوا، زمین و دریا بوده و از مقررات خاص و کنوانسیون‌های حمل و نقل جهانی پیروی می‌کند؛ ارزش کالا، نوع بسته بندی، طریقه حمل و منطقه جغرافیایی از جمله موارد موثر در حق بیمه است.

  بیمه اموال چیست و درباره بیمه‌ اموال چه می‌دانید؟
  ۴- بیمه مهندسی؛ بیمه خسارت مالی برای هر پروژه
  کارشناس ارشد صنعت بیمه گفت: یکی از انواع بیمه اموال بیمه‌های مهندسی است؛ این بیمه برای پروژه‌های در حال ساخت یا ساخته شده کاربرد فراوان دارد؛ انواع پروژه‌های عمرانی مثل احداث پارک‌ها، پل‌ها، سدسازی، راه سازی وهمچنین ساز‌های بلند مرتبه و سازه‌های صنعتی، انواع تجهیزات و ماشین‌آلات، خطوط تولید و... می‌توانند تحت پوشش این بیمه قرار گیرند؛ کارشناسی اولیه و تمام خطر بودن آن از ویژگی‌های این نوع بیمه است. انواع آن به شرح زیر است:

  بیمه تمام خطر پیمانکاران (A.R): این بیمه تمام حوادث پیش‌بینی‌نشده و خسارات فیزیکی پروژه‌های عمرانی و ساختمانی را پوشش می‌دهد. تمام خطرات و خسارات فیزیکی پروژه‌ها در هنگام تخلیه مواد اولیه تا اتمام پروژه تحت پوشش بیمه تمام خطر پیمانکاران است؛ علاوه بر مدت انجام پروژه می‌توان یک دوره نگه‌داری نیز در قرارداد با شرکت بیمه منظور کرد. این بیمه در برابر ساختمان‌های موقت، تجهیزات و ماشین‌آلات ساختمانی، اموال مجاور و اشخاص ثالث نیز مسئولیت قبول می‌کند.

  بیمه اموال چیست و درباره بیمه‌ اموال چه می‌دانید؟

  رئوف اصلی افزود: مسئولیت در قبال اشخاص ثالث جبران خسارت مالی و جانی به اشخاص ثالث به‌جز کارکنان کارفرما و پیمانکاران پروژه است؛ این بیمه خسارت ناشی از تمام حوادث را به‌جز مواردی که به‌طور مستقیم در بیمه‌نامه به آن‌ها اشاره شده، پوشش می‌دهد.

  بیمه تمام خطر نصب (A.R)
  بیمه ماشین‌آلات و تجهیزات پیمانکاران (P.M)
  بیمه شکست ماشین‌آلات (M.B)
  بیمه تجهیزات الکترونیکی (E.E)
  بیمه ریسک‌های تکمیل‌شده ساختمانی (E.C.R)
  بیمه فساد کالا در سردخانه (DOS)
  بیمه تضمین کیفیت ساختمان (عیوب اساسی و پنهان ساختمان)
  بیمه‌های کشتی و پروژه‌های نفت وگاز و هواپیما و بیمه پول در مسیر حمل و بیمه پول در صندوق بانک وموسسات از جمله دیگر بیمه‌های اموال است

  فروشندگان این نوع پوشش بیمه‌ای در ایران به شرح ذیل هستند:

  ۱- شرکت‌های بیمه به صورت مستقیم
  ۲- نمایندگان حقیقی هر شرکت بیمه‌ای
  ۳- شرکت‌های حقوقی بیمه‌ای که یک درجه از نمایندگی بالاتر بوده و دارای اختیارات بیشتر از نمایندگان حقیقی هر شرکت بیمه هستند.
  ۴- کارگزاران یا دلالان بیمه که خود بصورت مستقیم صدور بیمه نداشته بلکه پیشنهاد بیمه را دریافت و با توجه به درخواست بیمه گزار شرکت بیمه‌ای را برای صدور انتخاب می‌کنند.

بیمه های مهندسی
 • پروژه های عمرانی،سازه های صنعتی و ساختمانی از ابتدای شروع عملیات ساخت و در تمام مدت نصب تجهیزات و ماشین آلات و همچنین در دوره آزمایش و راه اندازی تا تحویل موقت در معرض خطرات گوناگون و آسیبهای ناشی از وقوع حادثه و از بین رفتن سرمایه بوده و این احتمال نیز وجود دارد که پیمانکار و عوامل بیمه گذار در نتیجه سهل انگاری یا خطاهای انسانی باعث زیان هایی نیز به اشخاص ثالث گردند که قانوناً مسئول شناخته شوند.

  انواع بیمه های مهندسی به شرح زیر است
  1-( C.A.R )بیمه تمام خطر پیمانکاران
  2-( E.A.R)بیمه تمام خطر نصب
  3- (C.P.M)بیمه ماشین آلات و تجهیزات پیمانکاری
  4-(C.E.C.R) بیمه سازه های تکمیل شده
  5-(D.O.S) بیمه فساد کالا در سردخانه
  6-(E.E) بیمه تجهیزات الکترونیک
  7-(M.B) بیمه شکست ماشین آلات
  8-(M.L.O.P) بیمه عدم النفع ناشی از شکست ماشین آلات
  9-بیمه بویلر و مخازن تحت فشار( B.P.V)

  بیمه تمام خطر پیمانکاران(C.A.R)
  به موجب این بیمه طرح های عمرانی و ساختمانی مانند پروژه های احداث واحدهای مسكونی، تجاری، اداری، مدارس، كارخانجات، نیروگاه ها، راه آهن ها، فرودگاه ها، جاده ها، پل ها، سدها، شبكه های فاضلاب و ... تحت پوشش قرار می گیرند. مدت بیمه از زمان تخلیه مصالح در محل اجرای پروژه شروع و تا اتمام آن و تحویل كار به كارفرما ادامه دارد. تحت این بیمه نامه ساختمان های موقت ، تجهیزات و ماشین آلات ساختمانی ، اموال مجاور و مسئولیت در قبال اشخاص ثالث نیز قابل بیمه شدن می باشند. این پروژه ها از تاریخ شروع تا زمان تحویل به کارفرما در مقابل هرگونه خسارت ناشی از هر حادثه همچنین خسارت های مادی، جرح، صدمات بدنی وارده به اشخاص ثالث، پاکسازی محیط و برداشت ضایعات تحت پوشش این بیمه قرار گیرد. بیمه تمام خطر پیمانكاران از جمله بیمه های تمام خطر می باشد، به این معنی كه تقریباً هرگونه زیان یا خسارت ناگهانی و غیر قابل پیش بینی كه در طول مدت بیمه به اموال بیمه شده واقع در محل اجرای پروژه ساختمانی وارد شود مشروط بر اینكه به نحوی مشخص در بیمه نامه مستثنی نشده باشد تحت پوشش قرار می دهد كه مهم ترین آنها عبارتند از :
  الف : آتش سوزی، صاعقه، انفجار، سقوط هواپیما، كاربـرد آب یا سـایـر اقـداماتی كه به منظور اطفاء حـریق صورت می گیرد.
  ب : سیل، طغیان آب، باران، برف، بهمن، امواج عظیم دریا در اثر آتشفشان.
  ج : هرنوع طوفان.
  د : زمین لرزه ، نشست زمین ، لغزش زمین و صخره ها.
  ه : دزدی ساده ، سرقت با شكست حرز.
  و : اجرای ناصحیح كار، عدم مهارت، سهل انگاری، اعمال توأم با سوءنیت.
  ز : از بین رفتن یا خسارت وارد به مصالح ساختمانی، ماشین آلات ساختمانی و لوازم و تجهیزات ساختمانی را كه در حین حمل و نقل در محدوده اجرای پروژه، انبار داری، یا در هنگام سواركردن یا پیاده كردن ماشین آلات به وقوع بپیوندد را تحت پوشش قرار می دهد.

  بیمه تمام خطر نصب(E.A.R)
  این بیمه‌نامه خسارت‌های فیزیكی غیرقابل پیش‌بینی ناشی از حادثه كه در حین اجرای عملیات نصب و یا مونتاژ انواع ماشین‌آلات و تجهیزات و نیز نصب هرگونه سازه با اسكلت فلزی دركارگاه های كوچك و بزرگ صنعتی، صنایع خودروسازی، شیمیائی، فولاد،غذائی، چوب و كاغذ، چرم، كاشی سازی صنایع وابسته به كشاورزی، همچنین سیستم‌های مخابراتی ابزارهای دقیق آزمایشگاهی، نیروگاه‌ها، پروژه‌های انتقال آب، گاز وخطوط انتقال نیرو را تحت پوشش قرار می‌دهد.
  در بیمه‌نامه تمام خطر نصب، خسارت‌های ناشی از آتش‌سوزی، صاعقه، انفجار، زلزله، سیل، طوفان، لغزش و رانش زمین، دزدی با شكست حرز تحت پوشش قرار می‌گیرد. مواردی نظیر طراحی غلط، مصالح معیوب، اجرای غلط، خطرات بوجود آمده در كارخانه سازنده ماشین‌آلات و تجهیزات بكار گرفته شده برای نصب نیز قابل بیمه شدن هستند. پوشش بیمه تمام خطر از زمان شروع عملیات نصب و ساختمانی آغاز و شامل دوره آزمایش و نگهداری نیز خواهد شد. مسئولیت مالی و جانی در برابر اشخاص ثالث نیز در بیمه تمام خطر تحت پوشش قرار می‌گیرد.

  بیمه ماشین آلات و تجهیزات پیمانكاری(C.P.M)
  این بیمه نامه برای انواع ماشین آلات و تجهیزات مانند: بلدوزر، گریدر، بیل مكانیكی و سایر وسایل و تجهیزات مشابه كه در كارهای ساختمانی و نصب مورد استفاده پیمانكاران قرار می گیرد، صادر می شود و خسارت های وارده را با رعایت شرایط و استثنائات بیمه نامه تحت پوشش قرار می دهد.

  بیمه سازه های تكمیل شده(C.E.C.R)
  مالکان پروژه های بزرگ راه و ساختمان، همواره به دنبال پوشش بیمه جامعی بوده اند که بتواند پروژه های تکمیل شده عمرانی را در مقابل خطرهای طبیعی و... تحت پوشش قرار دهند. اهم سازه هایی که می توانند تحت پوشش این بیمه نامه قرار گیرند عبارتند از:ساختمان های مسكونی، اداری، برج ها، جاده ها، راه آهن، باندهای فرودگاه، پل ها، تونل ها، سدها، کانال ها، بندرگاه ها، شبکه های آبیاری، مخازن ذخیره آب، خطوط لوله آب، نفت، گاز و فاضلاب ونیز انبارها و معادن در زمان بهره برداری.
  این بیمه نامه خسارت های فیزیکی ناگهانی و غیرقابل پیش بینی که نیاز به تعمیر و یا تعویض مورد بیمه داشته باشد تحت پوشش قرار می دهد.
  خطرهای تحت پوشش عبارتند از: تصادم وسایط نقلیه زمینی، دریایی، هوایی و یا سقوط اجسام، زمین لرزه، امواج عظیم دریا در اثر آتشفشان، طوفان، سیل یا طغیان آب ،نشست زمین، لغزش زمین و صخره ها یـــا هر گونه حرکت دیگر زمین، یخبندان، یخ و برف، خرابکاری عمدی، آتش سوزی، صاعقه و انفجار.

  بیمه فساد كالا در انبار سردخانه(D.O.S)
  هدف از ارائه این بیمه پاسخگویی به نیاز اشخاصی است که کالای خود را در سردخانه ها انبار نموده و در قبال فساد کالایشان دراثر شکست ماشین آلات سرد کننده، خواستار پوشش بیمه می باشند بدین معنی چنانچه حادثه ای موجب از بین رفتن یا خسارت وارد به تجهیزات سردکننده بشود و غرامت ناشی از آن، تحت شرایط بیمه شکست ماشین آلات قابل جبران باشد، فساد محصول در اثر چنین حادثه ای تحت پوشش خواهد بود لازم به ذکر است که بیمه فساد کالا مکمل پوشش ارائه شده در بیمه (شکست) ماشین آلات و اخذ آن جز در ارتباط با بیمه ماشین آلات موردی ندارد.

  بیمه تجهیزات الكترونیك (EE)
  این بیمه خطرات وارد به انواع تجهیزات الكترونیكی مورد استفاده در كارگاه‌های صنعتی، صنایع، لوازم پزشكی و آزمایشگاهی، لوزم اداری، سیستم‌های هشدار دهنده، تجهیزات بیمارستانی، دستگاه‌های كنترلی، تجهیزات مربوط به سینما و فیلمبرداری، دستگاه‌های تست مواد، تجهیزات گیرنده و فرستنده، كامپیوتر و مانند آنها را تحت پوشش قرار می‌دهد.
  برخی از این انواع وسایل الکترونیکی که می تواند تحت پوشش بیمه نامه تجهیزات الکترونیک قرار گیرد به شرح زیر است:
  الف - کامپیوترها و قسمت های خارجی آنها مانند صفحه کلید، چاپگر، واسطه ها، صفحه نمایش، قلم نوری و پلاتر و همچنین تجهیزات اضافی که برای بهره برداری مورد نیاز است مانند سیستم تهویه و ترانسفورماتور.
  ب - کارت پانج، نوارهای مغناطیسی و دیسک های نوری.
  ج - تجهیزات پزشکی مانند دستگاه اشعه X ، تجهیزات دندانپزشکی، آزمایشگاهی، تشخیص طبی و...
  د- دستگاههای الکترونیکی مخابراتی مثل تلفنخانه مرکزی، دستگاههای تلکس، تجهیزات ایستگاه های رادیو تلویزیون، رادار، سیستم ناوبری دریایی و هوایی.
  هـ - وسایل فیلمبرداری، دوربین ها، ویدئو، دستگاههای ضبط و پخش صدا.
  و - ماشین های اداری ، مانند دستگاه فتوکپی ،کامپیوترهای شخصی و غیره.
  مهمترین خطرهایی که می تواند تحت پوشش قرار گیرد عبارتند از :
  آتش سوزی، صاعقه، انفجار، سیل، طغیان آب و طوفان در مناطقی که در معرض مستقیم خطرات مذکور قرار دارند، شکست در اثر عوامل الکترونیکی و مکانیکی در صورتی که خسارت مذکور در تعهد فروشنده یا تحت پوشش قرارداد نگهداری مورد بیمه باشد، بیمه گر تعهدی در جبران خسارت نخواهد داشت. سقوط هواپیما، دوده، خوردگی، گرد و خاک، رطوبت، غبار، خسارت عمومی بـه وسیلـــه کـارکنـان، زمیــن لرزه ، ریزش کوه، سقوط بهمن.

  بیمه‌ شکست ماشین آلات(M.B)
  این بیمه نامه خسارات وارد بر ماشین آلات و تجهیزات كارخانجات ناشی از عیوب مكانیكی و یا الكتریكی كه بطور ناگهانی و غیر قابل پیش بینی به وقوع می پیوندد را تحت پوشش قرار می دهد. ماشین آلات ودستگاههای زیر می توانند از این نوع پوشش بیمه ای استفاده نمایند :
  • ژنراتور ها، توربین ها
  • ماشین آلات تراشكاری، بافندگی، چاپ
  • ماشین آلات تولید مواد غذائی

  برخی ازخطرات تحت پوشش در این نوع بیمه نامه عبارتند از :
  • عیوب ناشی از شكست مكانیكی ماشین آلات
  • اشتباه در سیستم روغن كاری
  • عوامل جوی
  • خسارات فیزیكی ناگهانی و غیر قابل پیش بینی
  • طراحی غلط
  • شكست الكتریكی كه عمدتاً ناشی از نوسانات برق می باشد
  • اشتباهات عمدی و خرابكارانه كارگران
  • افتادن اشیاء خارجی به درون ماشین

  بیمه شكست ماشین آلات دارای بعضی استثنائات نیز می باشد كه برخی از آنها عبارتند از :
  • خساراتی كه توسط بیمه نامه های دیگر تحت پوشش قرار دارند
  • خسارات طبیعی
  • جنگ
  • عمل عمدی بیمه گذار و یا نمایندگان او
  • استهلاك و خوردگی

  بیمه عدم النفع ناشی از شکست ماشین آلات (M.L.O.P)
  این بیمه‌نامه مكمل بیمه شكست ماشین‌آلات می‌باشد و چنانچه در اثر خطرات ناگهانی وارد به ماشین‌آلات، وقفه‌ای در تولید كارخانه به وجود آید، زیان ناشی از عدم تولید را كه شامل هزینه‌های جاری، حقوق و دستمزد كاركنان در طول دوره تعطیلی و سود از دست رفته است را بیمه می‌نماید. زیان ناشی از عدم تولید به مراتب بیشتر از خسارت فیزیكی وارد به ماشین‌آلات خواهد بود.


  بیمه بویلر و مخازن تحت فشار (B.P.V)
  این بیمه نامه خسارت های ناشی از انفجار فیزیكی یا شیمیایی بویلرها و مخازن تحت فشار را كه به خود و اموال بیمه گذار صدمه می زند و همچنین خسارت های جانی و مالی وارد به اشخاص ثالث را تحت پوشش قرار می دهد.

بیمه های مسئولیت
 • بر اساس قانون مسئولیت مدنی ایران كلیه افراد جامعه اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی در قبال زیان و صدمات وارده به دیگران مسئول می باشند و نسبت به جبران آن باید اقدام نمایند. موضوع بیمه مسئولیت مدنی، تامین و جبران خسارت هایی است كه براثر تقصیر و خطا و یا فعالیت مخاطره آمیز بیمه گذار متوجه دیگران می شود .در بیمه مسئولیت مدنی خسارت های مورد پوشش شامل خسارت های بدنی و خسارت های مالی می باشد . از انواع متداول بیمه های مسئولیت مدنی می توان به موارد زیر اشاره نمود :

  1 - بیمه مسئولیت مدنی كارفرما در قبال كاركنان 
  كلیه كارفرمایان نسبت به جبران خسارات وارده به كاركنان و كارگران كه ناشی از حوادث حین كار باشد و منجر به صدمات جسمانی و جانی شود، مسئول هستند.این بیمه نامه مسئولیت مدنی بیمه گذار را در مقابل كاركنان، تحت پوشش بیمه قرار می دهد.تمامی كاركنان شاغل در محدوده محل كار تحت پوشش این بیمه نامه خواهند بود.به موجب این بیمه نامه غرامت فوت و نقص عضو كارگران در حد دیه و همچنین هزینه پزشكی آنان تا سقف خریداری شده تحت پوشش می باشد.

  2- بیمه مسئولیت مدنی در قبال اشخاص ثالث ناشی از انجام عملیات ساختمانی 
  گاهی در طول انجام  عملیات ساختمانی ،خسارت مالی و صدمات جسمانی  به اشخاص ثالث وارد می آید كه ناشی از عملیات تخریب، گودبرداری ، پی كنی، نصب اسكلت فلزی و سایر كارهای عمرانی است. این خسارت ها شامل نشست ساختمان های مجاور، ریزش ساختمان های مجاور، خسارت مالی وارد به اثاثیه ساختمان های مجاور در اثر ریزش،خسارت وارد به خیابان، پیاده رو  و اموال عمومی از جمله فضای سبز، خسارات وارد به تأسیسات تحت الارضی از جمله خطوط انتقال آب، گاز  و تلفن  و همچنین خسارات جانی وارد به عابرین و همسایگان می باشد. با اخذ این بیمه نامه مسئولیت صاحبكار و كلیه عوامل اجرایی به طور مشترك در قبال اشخاص ثالث تحت پوشش قرار می گیرد.

  3-بیمه مسئولیت حرفه ای مهندسین طراح ،‌محاسب و ناظر ساختمان
  این بیمه در جهت برقراری تأمین حرفه ای مهندسین طراح ، محاسب و ناظر ساختمان كه در عضویت سازمان های نظام مهندسی استان ها،دارای پروانه اشتغال از وزارت مسكن و شهر سازی و شماره امضاء شهر سازی از شهرداری می باشند، در برابر مالكین ساختمان ها، اشخاص ثالث(شامل همسایگان،عابرین و...) و كاركنان اجرایی پروژه ساختمانی(جانی و مالی) عرضه شده است.  تعهدات بیمه ای برای خسارت بدنی تا مبلغ دیه  قانونی برای هر نفر و برای خسارت مالی مطابق تقاضای مهندس طراح ، محاسب و ناظر خواهد بود. مدت بیمه برای هر پروانه ساخت از تاریخ صدور پروانه (شامل دوره اجرای عملیات ساختمانی و پس از آن ) شروع می گردد.

  4- بیمه مسئولیت جامع C.G.L
  این بیمه نامه برای پیمانكاران پروژه های ساختمانی و تأسیساتی ارائه می شود، مطابق شرایط این بیمه نامه مسئولیت مدنی پیمانكار در اجرای پروژه بصورت جامع در برابر كاركنان و اشخاص ثالث تحت پوشش بیمه ای قرار می گیرد.

  5- بیمه‌ مسئولیت‌ حرفه‌ ای‌ پزشكان‌،پیراپزشكان‌،دندانپزشكان‌،آزمایشگاه‌،تشخیص‌ ‌طبی و رادیولوژی‌
   موضوع‌ این‌ بیمه‌، جبران‌ مسئولیت‌ حرفه‌ای‌ بیمه‌ گذار " پزشك‌" كه‌ ناشی‌ از قصور، خطا، اشتباه‌ یا غفلت‌ وی‌ در انجام‌ امور پزشكی‌ است‌ كه‌ منجر به‌ ورود صدمات‌ جسمانی‌ یا فوت‌ اشخاص‌ گردد و در ارتباط‌ با معالجه‌، مداوا یا عمل‌ جراحی‌ بیماران‌ باشد همچنین‌ مسئولیت‌ ناشی‌ از اعمال‌ انجام‌ شده‌ در مدت ‌بیمه‌ نامه‌ در صورت‌ احراز انتساب‌ آن‌ به‌ اعمال‌ مذكور، ظ‌رف‌ مدت‌ سه‌ سال‌ از تاریخ‌ انجام‌ عمل‌ نیز تحت‌ پوشش‌ می‌باشد هزینه‌های‌ دادرسی‌ متعلقه‌ در هر دعوی ‌مشمول‌ تعهدات‌ بیمه‌گر محسوب‌ می‌ گردد.
  مواردی‌ كه‌ خارج‌ از تعهد بیمه‌گر است‌ و غرامت‌ یا خسارتی‌ پرداخت‌ نمی‌شود (استثنائات‌) :
  - خسارات‌ ناشی‌ از درمان‌ یا عمل‌ جراحی‌ خارج‌ از تخصص‌ بیمه‌گذار.
  - خسارات‌ ناشی‌ از هرگونه‌ معالجه‌، مداوا و یا عمل‌ جراحی‌ توسط بیمه‌گذار در صورتی‌ كه‌ وی‌ از مواد مخدر یا داروهای‌ خواب‌آور و یا مشروبات‌ الكلی‌ استفاده‌ كرده‌ باشد.
  - غرامت ‌ناشی‌از هرگونه ‌معالجه‌، مداوا و یا عمل‌جراحی‌كه‌ خلاف‌  قوانین‌ و مقررات‌ جاری‌ كشور باشد.
  - غرامت‌ ناشی‌ از هرگونه‌ بیهوشی‌ عمومی‌ كه‌ خارج‌ از درمانگاه‌ یا بیمارستان‌ انجام‌ شده‌ باشد.
  - غرامت‌ ناشی‌ از دعاوی‌ اشخاص‌ ثالث‌ در خصوص‌ عدم‌النفع.‌
  - غرامت‌ ناشی‌ از انجام‌ معالجه‌، مداوا و یا عمل‌ جراحی‌ نسبت‌ به‌ منسوبین‌ درجه‌ یك‌ (سببی‌ و نسبی‌)
  - غرامت‌ ناشی ‌از انجام‌ هرگونه ‌مداوا، معالجه‌ و یا عمل‌جراحی‌ به‌منظور زیبایی‌.
  در این‌ نوع‌ بیمه‌نامه‌ تعهد بیمه‌گر در هر مورد محدود به‌ جبران‌ غرامت‌ مسئولیت‌ مدنی‌ بیمه‌گذار براساس‌ حداكثر سقف‌ مندرج‌ در بیمه‌نامه‌ است‌. لازم‌ به‌ توضیح‌ است‌ كه‌ در مورد این‌ بیمه‌نامه‌ حداكثر سقف‌ تعهدات‌ مالی‌ برای‌ جرح ‌و فوت‌ باید به ‌نحوی‌ تعیین‌ شود كه‌ منطبق ‌با آراء صادره‌ از محاكم‌ و مراجع‌ ذیصلاح‌ قانونی‌ باشد.

  6- بیمه مسئولیت مسئولین فنی بیمارستان 
  موضوع  بیمه نامه  مسئولیت مدنی مسئول فنی عبارت از جبران خسارات بدنی وارد به بیماران، ذوی الحقوق آنها و سایر اشخاص ثالث در محدوده  بیمارستان  ناشی از مسئولیت وی مطابق با شرح وظایف مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی می باشد.ادعاهای حقوقی علیه مراكز درمانی به علل عدم كارآیی،فقدان،نقائص در امكانات پزشكی، تجهیزات فنی، تأسیساتی، در مدت معالجه، مداوا، جراحی و دوران بستری بیمار كه منجر به خسارت بدنی بیماران و اشخاص ثالث (مراجعین ، عیادت كنندگان و...) گردد تحت پوشش این بیمه نامه می باشد.

  7- بیمه‌مسئولیت‌ مدنی‌ مالكین‌ آسانسور

   امروزه‌ آسانسورها در ساختمان‌ های‌ تجاری‌ و مسكونی‌،جزء تأسیسات ‌اساسی‌ به‌ شمار می‌روند هر چند كه‌ تعمیر و نگهداری‌ دوره‌ ای‌ آسانسورها از ط‌رف‌ مالكین‌ انجام‌ می‌ شود ولیكن‌ بروز حوادث‌ ناشی‌ از سهل‌ انگاری‌ در نگهداری‌، عیوب‌ قسمت‌ های‌ مكانیكی‌ و الكتریكی‌ "كه‌ ناگهانی‌ بروز می‌ نماید" سبب‌ ورود صدمات‌ جانی‌ به‌ استفاده‌ كنندگان‌ از آسانسور می‌ گردد بیمه‌ مسئولیت ‌آسانسور قراردادی‌ است‌ كه‌ غرامت‌ فوت‌ و نقص‌ عضو سرنشینان‌ آسانسور را در صورت‌ وقوع‌ حوادث‌ جبران‌ می‌ نماید.

  8- بیمه مسئولیت مدیران باشگاه های ورزشی
  چنانچه افراد در زمان حضور و استفاده از اماكن ورزشی و انجام تمرینات و مسابقات، دچار حادثه منجر به صدمات جسمانی شوند و مدیریت مجموعه طبق قوانین، مسئول جبران خسارت وارده شناخته شود خسارت جبران می گردد.

  9- بیمه مسئولیت مدیران هتل ها و سالن های پذیرائی
  براساس این طرح بیمه ای، خسارات جانی و مالی مسافرین در اثر حوادث در طول مدت اقامت در هتل یا مسافرخانه ، بیمه می گردد. در ضمن چنانچه  واحد اقامتی دارای امكاناتی نظیر استخر، مجموعه ورزشی، پاركینگ و ... باشد خسارات مالی و جانی وارد به استفاده كنندگان جبران خواهد شد.

  10- بیمه مسئولیت حمل و نقل
   بیمه مسئولیت متصدیان حمل و نقل بین المللی بر اساس كنوانسیون C.M.R براساس شرایط این نوع بیمه، مسئولیت مدنی شركت های حمل و نقل بین المللی مطابق كنوانسیون بین المللی  C.M.Rتحت پوشش بیمه ای قرار می گیرد .
   
  11- بیمه مسئولیت متصدیان حمل و نقل زمینی (داخلی)
  در این  بیمه نامه، مسئولیت مدنی شركت های حمل و نقل زمینی داخلی (بنگاههای حمل و نقل داخلی) در برابر صاحبان كالا مطابق قانون تجارت و شرایط بارنامه های صادره تحت پوشش بیمه ای قرار می گیرند.

  12- بیمه مسئولیت متصدیان حمل و نقل هوایی 
  این بیمه نامه مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل هوایی را در برابر صاحبان كالا یا ذوی الحقوق آنان بر اساس شرایط بارنامه های حمل و نقل هوایی صادره و كنوانسیون ورشو تحت پوشش قرار می دهد.  

   سایر انواع رشته های بیمه مسئولیت مدنی عبارتند از :
  - بیمه مسئولیت مدنی مدیران مهد كودك.
  - بیمه مسئولیت برگزاركنندگان تورهای سیاحتی و زیارتی.
  - بیمه مسئولیت مدنی مدیران شهربازی درقبال استفاده كنندگان.
  - بیمه مسئولیت نگهبانان مسلح بانك ها.
  - بیمه مسئولیت مدنی مدیران و ناجیان استخرها.
  - بیمه مسئولیت مدنی مدیران آموزشگاه ها و سینماها.
  - بیمه مسئولیت مدنی استراحتگاه های ساحلی.
  - بیمه مسئولیت مدنی پاركینگ های عمومی.
  - بیمه مسئولیت مدنی تعمیرگاه های خودرو.
  - بیمه مسئولیت مدنی طرح های احداث شبكه های آب و فاضلاب، گاز، برق،‌ مخابرات و ...
  - بیمه مسئولیت مدنی جامع شهرداری ها در قبال شهروندان.
  - بیمه مسئولیت آتش سوزی.
  - بیمه مسئولیت مدنی شركت های برق منطقه ای در قبال مشتركین.
  - بیمه مسئولیت مدنی مهندسین بازرسان گاز.
  - بیمه مسئولیت مدنی شركت های تولید و نصب سیستم های گازسوز خودرو.
  - بیمه مسئولیت مدنی شركت های تولید و نصب تابلوهای تبلیغاتی.
  - بیمه مسئولیت مدنی دارندگان جرثقیل.