پرداخت اقساط
پرداخت اقساط
پرداخت اقساط
1400/2/9
پرداخت اقساط خودرو
   پرداخت اقساط

بیمه گذار محترم

جهت پرداخت اقساط حق بیمه اتومبیل خود می توان به دو روش زیر عمل کرد

  1. مراجعه به شرکت بهین پوشش آتیه پاسارگاد به آدرس خیابان باغشا(فلسطین)، تقاطع اردیبهشت، رو به روی سازمان محیط زیست بیمه پاسارگاد
  2. از طریق کارت به کارت به شماره 5022291031885773 به نام سرکار خانم فرشته شجاعی کراده لطفا پس از واریز فیش واریزی خود را به همراه کد ملی به شماره 09023589367  واتساپ نمایید.